AgroDataCube Lumbricus

Stegeren

Hoogte (AHN 5x5m)
Vegetatieindex (NDVI 10x10m)1e datum
Vegetatieindex (NDVI 10x10m)2e datum
De AgroDataCube is een initiatief van Wageningen UR en geeft toegang tot 'open data' rondom landbouw en voedsel. Via de kaarten kan op gedetaileerd niveau een beeld worden verkregen van de hoogteligging van een perceel en de vegetatieindex. Klik in de kaart linksboven op één van de percelen voor bijbehorende informatie.
Klik hier voor meer achtergrondinformatie over de AgroDataCube.
 AHN 5x5m NDVI 10x10m